A A A


Singil (MOP$)

$33

Aplikasyon para sa pag-renew

Naka-default na Package ng Serbisyo (30 araw)*

50GB lokal na Walang Hanggang Data at

10,000 Min. ng Lokal na Tawag

Ang package ay mag-e-expire sa 00:00:00 ng ika-31 araw ng petsa ng suskripsyon. Maaari mong pindutin ang

200+

 upang mag-apply muli sa package sa loob ng panahon ng validity ng card.

Local na Tawag

$0.4/min

Local na SMS

$0.25/pc

Pandaigdigang SMS

$1.00/pc

Roaming na SMS

Mangyaring sumangguni sa:
https://www.three.com.mo/idd/roamingcharge

Validity
(matapos ang pag-aktiba ng card)

180araw

*Kapag naaktibo ang prepaid card, ito ay awtomatikong mag-aapply sa at iaaktiba ang Naka-default na Package ng Serbisyo at ang singil sa package ay ibabawas. Ang bilis ng pag-download ay limitado sa hindi bababa sa 256Kbps matapos lumampas sa 50GB ang paggamit sa lokal na data. 


Upang Alamin ang Credit Balance

 • Pindutin ang  122  
 • Ikaw ay tatanggap ng alertong mensahe mula sa sistema na nagpapakita ng credit balance, petsa ng pag-expire at numero ng iyong mobile phone.


Paalala:
1.
Ang tatlong uri ng card ay naka pre-set sa Chinese, at maaari mong i-convert ang wika ng SMS sa Ingles sa pamamagitan ng pagpindot sa maikling code  120 1  .
2. Dahil lokal na ginagamit ang data, ang balanse ng data ay hindi ipapakita sa maikling mensahe ng pagtatanong tungkol sa natitirang halaga. Gayon pa man, ikaw ay makatatanggap ng notipikasyon na SMS matapos magamit ang 50%, 80% at 100% ng 50GB na data.
3. Kapag ang credit balance ng SIM Card ay bumababa, ang sistema ay maglalabas ng babala na nagpapaalala sa huling minuto ng iyong oras ng pakikipag-usap.Mga Serbisyong IDD

Bansa

Pamamaraan ng pag-dial

Naaangkop na oras

Singil (MOP)/Min

Indonesia

00 or 060
+ Country Code
+ Area Code
+ No.
ng Telepono

24-oras na flat rate

$0.90

Philippines

$2.18

Vietnam

$0.9

Thailand

$1.88

Nepal

$2.88

Chinese mainland

060
+ Country Code
+ Area Code
+ No. ng Telepono

Naaangkop na oras:
Lunes hanggang Biyernes (08:00 p.m. - 08:00 a.m.),
Sabado, Linggo at pampublikong mga holiday.

$0.88

Hong Kong

$0.88

 

Lahat ng mga singil ay kinakalkula sa agwat na 6 na segundo (round up sa pinakamalapit na 6 na segundo). Para sa mga detalye, mangyaring pindutin ang idd00  dd060


Mga Value-added na serbisyo
 

Package ng Voicemail
(awtomatikong nire-renew)

$10/30 days

Mga Detalye ng Serbisyo

Ang serbisyong ito ay awtomatikong nire-renew kada 30-araw at ang singil sa package ay ibabawas mula sa natitirang balanse ng prepaid SIM

Matapos i-setup, ang lahat ng paparating na tawag ay ipapasa sa “Voicemail”

Upang alamin ang voice message (sa Macau), ang lokal at airtime ng roaming ay sisingilin

Paano gamitin

Tawagan ang 66030603 (sa Macau) o +853 66030603 (ibayong-dagat) mula sa anumang numero ng telepono at sundin ang voice prompts upang pakinggan ang voice message.

Suskripsyon

Step 1: I-dial ang 181

Step 2: I-dial ang 18266030603 +

Kanselasyon

Step 1: I-dial ang 181

Step 2: I-dial ang 182 +Higit pang mga Package ng Serbisyo

Package ng Voice Call
(awtomatikong nire-renew)

Singil
(MOP$)

Pag-apply

Kanselahin pag-renew

Magtanong

30araw

800minuto ng lokal na mga voice call sa Macau

$28

1611+

1611 +

105+

 • Ang bawat prepaid card ng 3Macau ay maaari lamang i-apply para sa isang “Voice Package”;
 • Ang Package na ito ay naaangkop lamang sa paggamit ng lokal na airtime sa Macau;
 • Ang mga singil sa lokal na tawag ay kinakalkula sa isang agwat na 1-minuto (round up sa pinakamalapit na 1 minuto).
 • Ang package na ito ay magagamit sa loob nang 30 araw. Ang package ay awtomatikong ire-renew kung ang balanse ng account ay sapat upang bayaran ang buwanang bayad matapos ang 30 araw. Sa kaso ng balanseng hindi sapat, ang package ay sususpindehin at ang mga tawag ay sisingilin tulad ng normal na lokal na mga voice call. Kung gusto mong ituloy ang paggamit sa package ng voice call, ang package ay awtomatikong ire-renew kapag ang prepaid card ay nai-recharge nang may sapat na balanse o mas mataas.
 • Kung ang Naka-default na Package ng Serbisyo at ang package ng voice call ay parehong epektibo, unang ibabawas ng sistema ang mga minute ng lokal na voice call mula sa Naka-default na Package ng Serbisyo.

Package ng Serbisyo sa Data ng Roaming
(hindi awtomatikong nire-renew)

(hindi maaaring ipatupad kasama ng iba pang mga package 1)

Rehiyon#

Singil
(MOP$)

Pag-apply

1araw

Buong bilis na Walang hanggang Data at 1,000 minuto ng lokal na mga voice call^

Macau/Hong Kong

$50

2631+

3araw

3GB+ walang abalang data* at 1,000 minuto ng lokal na mga voice call^

Mainland China/Macau/Hong Kong

$78

2632+

*Ang bilis ay limitado sa hindi bababa sa 384Kbps matapos lumampas sa 3GB ang paggamit ng data.
#Ang mga tawag na roaming at mga serbisyo sa roaming ng data sa Hong Kong ay ibinibigay ng 3 Hong Kong, habang ang mga tawag na roaming at mga serbisyo sa roaming ng data sa mainland China ay ibinibigay ng China Unicom. Dapat mong gamitin ang mga serbisyo ng 3 Hong Kong at China Unicom. Ikaw ay sisingilin alinsunod sa indibidwal na serbisyo ng roaming sakaling gumagamit ng mga serbisyo ng network na ibinibigay ng iba pang mga tagapagbigay ng network.
^ Ang mga singil sa lokal na tawag ay kinakalkula sa agwat na 1-minuto (round up sa pinakamalapit na 1 minuto)
1. Ang Package ng Serbisyo sa Data ng Roaming sa itaas ay hindi maaaring ipatupad nang sabay sa Naka-default na Package ng Serbisyo.


FAQ
I-click dito para sa mga detalye


Paraan at Setting ng Pag-aktiba

 • Ang Naka-default na Package ng Serbisyo ay magsisimula at ang singil sa serbisyo ay ibabawas kaagad sa iyong prepaid SIM account matapos ang pag-aktiba ng card.Paraan ng Pag-recharge

 • Maaari mong i-recharge ang iyong prepaid card gamit ang isang ePIN. Bawat pagkakataon na magre-recharge ka ng isang tinukoy na halaga, ang card ay awtomatikong palalawigin mula sa petsa ng pag-recharge.
 • Sinusuportahan lamang ang ePIN na binili sa lahat ng PARKNSHOP sa Macau upang mag-recharge. Anumang iba pang voucher ng pag-recharge o ahensiya ng pag-recharge ay hindi maaari.
 • Ang ePIN ay maaari lamang sa SoSIM, hindi sa iba pang mga prepaid card.

Halaga ng recharge

Paraan ng recharge

Mga araw ng pagpapalawig sa validity

$20

122  ePIN + + 

I-dial ang 66031212 at sundin lamang ang pamamaraan ng pag-recharge gamit ang anumang telepono upang i-recharge ang SIM Card.

180araw

$33

$50

$100

$200Paraan ng Pagbebenta

Ang SoSIM at ePIN ay mabibili sa lahat ng PARKNSHOP sa Macau. Mangyaring i-click dito para sa address


I-click dito upang basahin ang mga Tuntunin ng Serbisyo at mga Kundisyon.